1816 – 1885: Dhr. Jan Bieruma Oosting

Graag stellen wij je voor aan Dhr. Jan Bieruma Oosting. Hij was advocaat, burgemeester van Leeuwarden en mede-oprichter van de Leeuwarder IJsclub. De bestuurders en baanmeesters in die tijd droegen een deftig pak en een zwarte hoge hoed. Zie je de geel-blauwe linten? Dat zijn de kleuren van de Leeuwarder IJsclub, die in 1850 opgericht werd.

Dat er baanvegers actief waren bleek op 16 januari 1855 toen er een hardrijderij voor paren werd gehouden op de beroemde baan achter de Prinsentuin. Uiteraard waren er baanvegers nodig. Links op de prent zijn er twee in actie.

Leeuwarder IJsclub
Vanaf het moment dat de Leeuwarder IJsclub opgericht werd, organiseerde het kortebaanwedstrijden. In die tijd werden deze wedstrijden ‘hardrijderijen’ genoemd. Voorzitter Bieruma Oosting was onder andere verantwoordelijk voor het beleid. Zo schreef hij de wedstrijden uit en stelde hij de baanvegers (op de foto links in actie) aan.

De baanvegers werden aangestuurd door de baanchef, die hiërarchisch direct onder de burgemeester stond. De taken van de baanvegers waren niet geheel onbelangrijk. De baanvegers dienden;

  • de banen voor schaatsenrijders aan te leggen en te onderhouden op eene breedte van tenminste vijf meter.
  • de banen des morgens voor 9 uur schoon te hebben en verder gedurende den dag schoon te houden.
  • bij wakken of op plaatsen,waar dit voor de veiligheid noodig is, bakens te zetten en te onderhouden en verder zoodanige maatregelen te nemen als kunnen strekken ter voorkoming van ongelukken.
  • zodra het ijs daarvoor geschikt is, op last van den burgemeester een tweede baan, ter breedte van tenminste drie meter, aan te leggen voor sleden en voor paarden daarbij de palen en borden te plaatsen, die hun daartoe zullen worden uitgereikt.

Op bovenstaande foto zie je voorzitter Bieruma Oosting en zijn baanchef links van de finish staan. Herkenbaar aan de deftige pakken en hoge hoeden met linten in de kleuren van het stadswapen.

Indrukwekkende loopbaan
Jan Bieruma Oosting, zoon van Johannes Bieruma Oosting, werd op 5 september 1816 geboren met een dubbele naam, maar hij was niet van adel. Bieruma Oosting studeerde Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool te Utrecht en werd een vooraanstaand advocaat. In 1850 was hij de mede-oprichter en eerste voorzitter van de Leeuwarder IJsclub. Op 11 september 1871 werd hij door de koning tot burgemeester benoemd. In 1877 werd hij burgemeester af.

Jan Bieruma Oosting

Dhr. Bieruma Oosting overleed op 24 juli 1885. Op woensdag 21 maart 2018, voorafgaand aan de derde editie van De Zilveren Bal, komt het verhaal van Jan Bieruma Oosting tot leven tijdens de historische theatervoorstelling ‘Kortebaanschaatsen: van vroeger naar nu‘.

Meer weten?
De hypermoderne schaatsshow De Zilveren Bal gaat terug naar het verleden met de theatervoorstelling: “Kortebaanschaatsen: van vroeger naar nu”. Speciaal in het kader van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa neemt ’s werelds snelste schaatsshow je op woensdagavond 21 maart 2018 mee in een tijdreis door de historie van het kortebaanschaatsen.

De prachtige geschiedenis van het sprinten in een theatraal jasje. Voor even terug naar een eeuwenoude Friese traditie. Wil je hierbij zijn? Koop dan hier je tickets.

Bronnen: www.schaatshistorie.nl, www.historischcentrumleeuwarden.nl en www.wikipedia.com