Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van de organisatie van De Zilveren Bal zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst voor de koop van tickets voor de schaatswedstrijd De Zilveren Bal.

1. Overeenkomst

1.1 De overeenkomst komt tot stand doordat u het aankoopproces voor een ticket op de website volledig doorloopt, betaald hebt en van de organisatie een e-mail ontvangt met een bevestiging van uw aankoop en een elektronisch bestand met het ticket.

1.2 Controleer uw bestelling altijd voordat deze bevestigd wordt op aantal, datum en prijs. De organisatie van De Zilveren Bal is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een onjuiste of onvolledige invoer van gegevens in uw bestel account.

1.3 Overeenkomsten voor de verkoop van tickets voor dit soort sportevenementen zijn uitgezonderd van het wettelijk ontbindingsrecht. Na aankoop kunt u tickets dus niet meer aan de organisatie retourneren.

2. Prijs & Kosten

2.1 Voor ieder ticket bent u de verkoopprijs aan de organisatie van De Zilveren Bal verschuldigd. De transactiekosten zijn van toepassing bij betalingen via iDeal en creditcard. Transactiekosten worden eenmalig per transactie in rekening gebracht. De geldende verkoopprijs en transactiekosten worden gepubliceerd op de website en aan u getoond voor het tot stand komen van de overeenkomst. Door het sluiten van de overeenkomst worden de verkoopprijs en transactiekosten geaccepteerd.

3. Ticketvoorwaarden

3.1 Ieder ticket geeft recht van toegang tot De Zilveren Bal voor één persoon. Het ticket wordt door de organisatie aan u verstrekt door u bij de bevestigingse-mail een e-ticket te sturen in .pdf formaat met een unieke barcode.

3.2 Voor toegang tot De Zilveren Bal dient u in staat te zijn de barcode op het ticket (print of mobiel) te tonen. Iedere barcode kan slechts één keer worden gescand. U bent er zelf verantwoordelijk voor om uw ticket zodanig veilig te bewaren dat iemand anders niet in staat is om de barcode te tonen bij de ingang van de locatie.

3.3 Tickets mag u zonder winstopslag doorverkopen aan directe vrienden of familie. Als u een ticket doorverkoopt dient u de koper te wijzen op de algemene voorwaarden die van toepassing zijn. U staat ervoor in dat de koper dit ook daadwerkelijk doet.

3.4 Bij afgelasting, het staken, niet plaatsvinden of niet voltooien van het evenement kan de organisatie van De Zilveren Bal niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het entreegeld worden niet vergoed.

3.5 De organisatie van De Zilveren Bal behoudt zich het recht voor om aanvangstijden van onderdelen in het programma te wijzigen.

3.6 In het geval dat De Zilveren Bal geen doorgang kan vinden in verband met corona is het mogelijk om een teruggave van de ticketprijs aan te vragen of het ticket te laten verschuiven naar de eerstvolgende editie van De Zilveren Bal. U ontvangt hierover een e-mail wanneer dit het geval is.

4. Bezoekers voorschriften

4.1 De organisatie van De Zilveren Bal behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang tot de evenementen locatie op voorhand te ontzeggen.

4.2 De organisatie van De Zilveren kan u de toegang tot de schaatswedstrijd ontzeggen of u van het evenemententerrein laten verwijderen indien u naar de redelijke mening van de organisatie in strijd handelt met een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden. Indien de organisatie van dit recht gebruik maakt vervalt uw recht op toegang tot De Zilveren Bal zonder dat u recht heeft op terugbetaling van de verkoopprijs.

4.3 Door gebruikmaking van uw ticket accepteert u dat u door de Politie en/of bevoegde medewerkers van het evenement kan worden gefouilleerd en dat deze eventuele in uw bezit aangetroffen voorwerpen waarvan het bezit niet is toegestaan op basis van deze algemene voorwaarden in beslag mogen nemen.

4.4 Het meebrengen van eigen etenswaar en drank is niet toegestaan.

4.5 Het in het bezit hebben van vuurwerk, wapens, dan wel andere voorwerpen en middelen welke als wapen aangewend kunnen worden of als middel om de orde te verstoren dan wel de wedstrijden te verstoren of te belemmeren is niet toegestaan tijdens De Zilveren Bal.

4.6 Het is alle bezoekers toegestaan om foto’s en video’s te maken voor privé gebruik. Zonder toestemming is commercieel/professioneel gebruik hiervan niet toegestaan.

4.7 Het is niet is toegestaan om met reclame-uitingen (al dan niet in groepsvorm) de locatie te betreden en/of commerciële- en/of marketing- en/of media-activiteiten zonder goedkeuring van de organisatie uit te voeren. De beveiliging heeft ten alle tijden het recht de toegang te weigeren en/of materialen c.q. attributen in te nemen.

4.8 Het meebrengen van honden en andere dieren in de locatie is verboden. Dit verbod is niet van toepassing op blinde geleidehonden en hulphonden.

4.9 Door gebruikmaking van uw ticket geeft u de organisatie van De Zilveren Bal toestemming om tijdens het toernooi gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.

4.10 Bezoekers zijn verplicht alle aanwijzingen op (waarschuwing)borden en aanwijzingen van de organisatie van De Zilveren Bal en medewerkers op te volgen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De organisatie van De Zilveren Bal is niet aansprakelijk voor schade die u leidt tijdens uw bezoek aan De Zilveren Bal.

5.2 De aansprakelijkheid van de organisatie voor schade die u lijdt in verband met een toerekenbaar niet nakomen van de overeenkomst door de organisatie is beperkt tot het totaalbedrag dat u aan de organisatie hebt betaald voor de betreffende tickets.

5.3 De organisatie van De Zilveren Bal kan geen verantwoordelijkheid nemen voor minderjarigen.

5.4 Personen die niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor hun eigen daden, dienen te worden vergezeld door een begeleider die de verantwoording heeft over deze personen.

5.5 Bezoekers die het evenement op welke wijze dan ook verstoren, schade of persoonlijk letsel veroorzaken, worden hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld.

6. Verkoopbeleid

EventsIT B.V. verkoopt of reserveert uitsluitend toegangsbewijzen via internet, telefoon en via balieverkoop in opdracht van Stichting De Zilveren Bal.

Kaarten doorverkopen

 • Het is verboden de kaarten door te verkopen.

Betaalmethoden

De volgende betaalmethoden staan online tot uw beschikking:

 • iDEAL (ING, Rabobank, SNS bank, Friesland bank, ASN bank, Triodos bank, van Lanschot bankiers en de ABN-Amro bank). Zie voor meer informatie over deze betaalmethode www.ideal.nl of de website van uw eigen bank.
 • Mastercard
 • Visa
 • Maestro

Bevestiging van uw internet aankoop

 • Direct nadat uw aankoop is voltooid en de betaling is afgerond ontvangt u van EventsIT B.V. een bevestigingsmail en een e-ticket. Uw e-ticket is het toegangsbewijs tot het gekozen evenement.
 • Indien de bevestigingsmail vragen bij u oproept, kunt u tijdens openingstijden van de helpdesk van het evenement informatie krijgen.
 • Voor informatie over openingstijden van de kassabalie en helpdesk kunt u terecht op de website van het evenement. Tevens vindt u hier ook contactinformatie.

Omruilen en terugbetalen van toegangskaarten

 • Controleer uw aankoop of reservering altijd voordat deze bevestigd wordt op aantal, datum en prijs.
 • Bij afgelasting, het staken, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd kan de organisatie van De Zilveren Bal; niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten van het entreegeld worden niet vergoed.

Helpdesk

 • Wanneer u vragen heeft of problemen ondervindt bij het bestellen van de kaarten kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met de support afdeling van EventsIT Ticketing: ticketing@eventsIT.nl of +31 (0)10 79 00060.

Wettelijke zichttermijn

 • Wij verkopen via de website van De Zilveren Bal alleen toegangskaarten die tijdsgebonden zijn. Hierdoor vallen de verkopen niet onder de wettelijke zichttermijn van 7 werkdagen waarbinnen een aankoop ongedaan kan worden gemaakt.

7. Privacybeleid

Beveiliging

 • De verkooppagina voor het evenement is beveiligd door middel van SSL (Secure Socket Layer) waarmee uw persoonlijke gegevens beschermd worden en onleesbaar zijn terwijl ze over het internet verstuurd worden. EventsIT B.V. maakt gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.

Creditcardgegevens

 • EventsIT B.V., noch de evenementen organisatie slaat uw creditcard gegevens op. Deze gegevens worden uitsluitend versleuteld verzonden aan de creditcard maatschappijen.

Persoonlijk account

 • U moet op een verkooppagina een persoonlijk account aanmaken, afhankelijk van het evenement dient u gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het betreffende evenement om u een bevestigingsmail van uw aankoop toe te sturen, uw kaarten thuis te sturen of om u verder te informeren over het betreffende evenement en toekomstige evenementen welke door dezelfde organisator worden georganiseerd. In geen geval zullen uw gegevens aan derden worden verstrekt.
 • Wanneer het vermoeden bestaat dat onjuiste gegevens zijn verstrekt kan EventsIT B.V. uw aankoop of reservering blokkeren.
 • EventsIT B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens.
 • U kunt inloggen op uw account om de gegevens te wijzigen of te verwijderen en uw bestelling te controleren.
 • In het inlogscherm wordt aangegeven wat te doen wanneer u uw inlogcode vergeten bent.

Opt-in en gebruik gegevens

 • Wanneer in de online bestelprocedure de optie ‘Ik wil de #DeZilverenBal nieuwsbrief ontvangen’ wordt aangevinkt geeft men toestemming aan de organisatie om hem/haar te benaderen met acties vanuit de organisatie. Dit geldt tevens voor acties die de organisatie opzet samen met haar (event)partners of (events)sponsoren. Data blijft in beheer bij de organisatie en wordt niet verstrekt aan andere dan in deze genoemde derden.
 • Wanneer een ticket wordt aangeschaft voor een van de schaatsevenementen geeft men automatisch akkoord op het toesturen van event gerelateerde informatie. Dit is servicegerichte informatie ten behoeve van het evenement.
 • Wanneer een ticket wordt aangeschaft gaat u ermee akkoord dat de gegevens gebruikt worden voor promotionele doeleinden van de organisatie en/of haar (event)partners of (event)sponsoren.