1954 – heden: De Gouden Bal

De Gouden Bal is een prestigieuze kortebaanwedstrijd voor dames, die door de Leeuwarder IJsclub georganiseerd wordt bij de Koperen Tuin in Leeuwarden als er voldoende natuurijs ligt. Dat het natuurijs in Nederland vaak niet dik genoeg is, blijkt uit het feit dat deze wedstrijd slechts zeven keer verreden is sinds de eerste editie in het jaar 1954. De Leeuwarder IJsclub organiseerde voor de eerste editie al diverse wedstrijden op het ijs achter de ‘Gouden Bal’, een herberg op de hoek van de Noordersingel en de Singelstraat.

Pas in 1954 werd er voor de eerste maal niet meer achter -, maar om de Gouden Bal geschaatst: de prachtige prijs, een kostbare verguld zilveren bal, werd gewonnen door Martha Wieringa, die twee jaar later ook de tweede gouden bal in de wacht sleepte. Na de tweede editie duurde het tientallen jaren voordat er weer op natuurijs geschaatst kon worden. In 1963 was het ijs dik genoeg, maar werd de wedstrijd om de Gouden Bal niet verreden.

Els Meijer
Op de bolwerken bij de Prinsentuin zagen in 1985 duizenden geestdriftige toeschouwers Els Meijer de ereprijs winnen. Een jaar later, in 1986, won ze weer, waarmee zij dus op een frappante manier het huzarenstukje van Martha Wieringa evenaarde. Nu moesten de Leeuwarders tien jaar wachten voordat het zinderende evenement op 2 februari 1996 weer werd gehouden. Ditmaal was het aan Nathalie ten Hoor uit Langedijke om met de eer te gaan strijken. Lees hier het verslag in de Leeuwarder Courant van 3 februari 1996.

De voorlaatste maal dat de ‘Gouden Bal’ verreden werd was een jaar later, op 9 januari 1997. Toenmalig kernploeglid Annamarie Thomas uit Bantega mocht zich door voorzitter Douwe Statema de Gouden Bal laten omhangen. Janine Smit is de laatste winnares van de Gouden Bal. Zij won op zaterdag 11 februari 2012 de laatste wedstrijd om de Gouden Bal.

Winnaressen Gouden Bal
1954: Martha Wieringa
1956: Martha Wieringa
1985: Els Meijer
1986: Els Meijer
1996: Nathalie ten Hoor
1997: Annamarie Thomas
2012: Janine Smit

De Zilveren Bal
Het gebrek aan natuurijs in Nederland zorgt ervoor dat de Gouden Bal niet zo vaak verreden kan worden. Mede om deze reden besloten oud Olympiër Jan Ykema en Karsten van Zeijl, zijn schaatspupil van destijds, om een jaarlijkse schaatsshow te organiseren op kunstijs. De naam De Zilveren Bal is zodoende een knipoog naar De Gouden Bal.